Historia kościoła

Historia budowy kościoła i jego architektura:

W 1923 r. bp Wincenty Tymieniecki poświęcił plac pod kościół. Budowa kościoła w latach 1925–1936. Styl neoempirowy, kościół w kształcie krzyża łacińskiego, trójnawowy, nawy zakończone absydami półkolistymi mieszczącymi ołtarze. Elewacja południowa zakończona dwoma wyniosłymi wieżami. Górne kondygnacje wieżowe stanowią dzwonnice. Elewacje wschodnia i zachodnia są podobne w kompozycji. Elewacja północna dostrojona została do ogólnej całości, utrzymanej w charakterze neoempiru. Wnętrze świątyni w nawie głównej pokrywa sklepienie łukowe, nawy boczne – sklepienia krzyżowe. Autor projektu arch. Józef Kaban. Kościół konsekrowany 24 i 25 XI 1936 r. przez bpa Włodzimierza Jasińskiego. Pierwotny projekt nie został zrealizowany do końca (nie wykonano tynków i dekoracji sztukatorskiej elewacji). Ze względu na zły stan lica ceglanego elewacji podjęto decyzję o dokończeniu pierwotnego zamysłu projektowego według odnalezionych planów kościoła. W latach 2001–2005 dzięki staraniom proboszcza parafii ks. Henryka Majchrzaka i przy wydatnej pomocy finansowej miasta zakończono budowę kościoła.

Wyposażenie kościoła:

5 ołtarzy (dwa w kaplicach: św. Kazimierza, Najśw. Serca Pana Jezusa, ołtarz główny w mozai¬ce – Niepokalane Poczęcie, boczne z obrazami św. Antoniego i MB Różańcowej), organy, dzwo¬ny, Droga Krzyżowa

Źródło: Archidiecezja Łódzka

 

Kościół Św. Kazimierza w Łodzi